close
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum » Trung tâm xix's forum » Thông báo » Quy định của diễn đàn xix's
Quy định của diễn đàn xix's
tienxixNgày tháng: Thứ 3, 2011-03-15, 2:44 PM | Bài viết # 1
Thành viên chính thức
Nhóm: Administrators
Bài viết: 8
Danh tiếng: 0
Trạng thái: Offline
Hiện nay, quy định này là hợp lệ cho cả diễn đàn xix's. Các diễn đàn nhỏ của diễn đàn xix's có thể có những quy định riêng của họ mà cụ thể các quy tắc ứng xử trong đó. Tuy nhiên, hiện nay các quy định này là bắt buộc trong mọi trường hợp.

Các quy tắc được giới thiệu để tạo ra bầu không khí thoải mái và xây dựng của diễn đàn xix's. Nếu hình thức thành lập của diễn đàn Junior không phù hợp với bạn, bạn nên tránh không tham dự diễn đàn xix's này.

I. Đăng ký người dùng.

1. Đăng ký tại diễn đàn này là bạn chấp nhận Quy định hiện nay.
2. Để đăng ký vào diễn đàn, một người sử dụng phải cung cấp địa chỉ e-mail đang hoạt động. Chúng tôi đảm bảo tính bảo mật của thông tin cung cấp.
3. Lựa chọn một tên người dùng (một biệt hiệu) là độc quyền của bạn. Chúng tôi có quyền ngăn chặn sử dụng biệt hiệu, nếu sử dụng của nó vi phạm tiêu chuẩn đạo đức được chấp nhận chung và nó là xúc phạm đối với người sử dụng khác của diễn đàn.
4. Đăng ký tên hiệu, giống như những cái hiện có để đánh lừa người sử dụng khác của diễn đàn, là bị cấm. Đăng ký lặp đi lặp lại của một người sử dụng, vì mục tiêu của mình, đều bị cấm. Vi phạm này được coi là đặc biệt nghiêm trọng và buộc phải ngăn chặn tất cả các tài khoản.
5. Nếu bạn không hoạt động trong diễn đàn này trong một thời gian dài, tài khoản có thể được gỡ bỏ.

II. Quy tắc ứng xử trong diễn đàn này.

1. Quy tắc trong diễn đàn này là dựa trên các nguyên tắc đạo đức chung được chấp nhận.
2. Cách sử dụng lời thề và lời nói có nội dung xấu đều bị nghiêm cấm. Nếu có vấn đề trong hình thức và những gì mà bạn đang giải quyết hãy thay thế các chữ đó bằng các chữ mang nghĩa tốt.
3. Bất kỳ quảng cáo, bao gồm cả các dự án mạng (trừ trường hợp được chấp thuận sơ bộ với ban quản trị), là cấm tuyệt đối.
4. Chữ ký của bạn trong diễn đàn này không thể dài hơn hai dòng. Nó phải đáp ứng các yêu cầu tương tự như bài trên diễn đàn.

III. Đăng bài viết.

1. Chủ đề phải thông tin và phản ánh được cốt lõi của vấn đề đến mức tối đa.
2. Trước khi bạn tạo một chủ đề mới, hãy chắc chắn rằng bạn tạo ra nó phù hợp trong các mục của diễn đàn và chủ đề này đã không được thảo luận trước đây.
3. Tạo ra các chủ đề giống hệt nhau trong các mục khác nhau và đăng các thông điệp tương tự trong các chủ đề khác nhau đều bị cấm.
4. Bài viết phải được viết bằng tiếng việt. Cố gắng không mắc lỗi ngữ pháp trong bài viết của bạn, nó sẽ cho một ấn tượng xấu về bạn.

IV. Mối quan hệ giữa thành viên và ban quản trị.

1. Ban quản trị làm theo lẽ thông thường và nội quy quản lý của diễn đàn.
2.Thảo luận về ban quản trị (quản trị diễn đàn và người kiểm duyệt) là hành động bị cấm tuyệt đối trong bất kỳ diễn đàn và chủ đề nào, ngoại trừ các diễn đàn đặc biệt, dành cho các cuộc thảo luận của tất cả các khía cạnh của việc toàn bộ diễn đàn.

Ban quản trị thông báo thay đổi các quy tắc với tất cả thành viên của diễn đàn xix's. Tất cả các diễn đàn thuộc diễn đàn xix's và cập nhật các thay đổi được thực hiện với việc xem xét các ý kiến và lợi ích của tất cả các thành viên.


Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..để làm gì em biết không..để gió cuốn đi...
 
Forum » Trung tâm xix's forum » Thông báo » Quy định của diễn đàn xix's
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: